• Indra Nagar, Ranibagh, KathGodam, Uttarakhand-263126